Riblja Pijaca

Riblja pijaca

U cjelokupnom procesu distribucije ribe predviđen je i pijačni dio za prodaju svježe ribe i plodova mora, a sastavljen je od trinaest pijačnih rashladnih vitrina +2 C. Postoji zasebna prostorija za pripremu leda i magacinski prostor, kao i instalacije sa toplom i hladnom vodom, te prostor za sakupljanje otpadaka. Zidovi su od glatkog, otpornog i nepropusnog materijala (pločice). Pod je od protivklizne keramike I klase. Na podu je slivnik od nerđajućeg čelika koji je snabdjeven rešetkama.

Svojom djelatnošću Bar Market će nastojati da doprinese boljem standardu života svih građana. Otvaranjem ovog savremenog objekta, otvorićemo nove horizonte i dalje razvojne mogućnosti Bara i regije, što će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života.

Pijačni Barometar

Pošalji komentarSidebar Menu