Prodavnica jaja

Prodavnica jaja

Objekat je predviđen samo za prodaju jaja, jer standard bezbjednosti hrane zabranjuje prodaju jaja na štandovima sa ostalim namirnicima. Opremanje prostorije urađeno je u skladu sa Zakonom o bezbjednosti hrane, (“Sl. list Crne Gore”, br. 14/07 od 21.12.2007, 40/11 od 08.08.2011), koji predviđa usklađenost sa HACCP evropskim standardom. Prodavnica je snabdjevena rashladnim izložbenim vitrinama, instalacijama sa toplom i hladnom vodom. Otpad se odlaže u odgovarajuće kante za smeće, u koje se postavlja crna kesa za jednokratnu upotrebu i svakodnevno se prazni. Temperaturni režim rashladnih vitrina je +2°C do +7°C.

Prostorija mora biti pravilno osvijetljena i mora imati obezbijeđen mikroklimatski režim. Svi zaposleni će nositi odgovarajuću čistu zaštitnu radnu odjeću, u kojoj ne smiju napuštati radne prostorije. Zidovi su od glatkog, otpornog i nepropusnog materijala (pločice). Pod je od protivklizne keramike I klase. Na podu je slivnik od nerđajućeg čelika i rešetkama koje omogućavaju kvalitetno čiščenje.

Pošalji komentarSidebar Menu