Pijaca

PIJAČNI DIO SA TEZGAMA

Pijaca raspolaže sa 100 novih savremenih pijačnih tezgi, na zatvorenom prostoru, koje bi trebale da postanu standard na svim ostalim pijacama. Tezge su od nerđajućeg čelika sa nogama. U desnom uglu je postavljen nosač za vagu i kasu. U donjem dijelu tezge su skladišni prostori za dnevno odlaganje robe. Na svakoj tezgi su dva priključka za struju, potrebni za vagu i kasu. Pod je pokriven protiv kliznom keramikom I klase. Između se nalaze slivnici urađeni od nerđajućeg čelika koji su snabdjeveni rešetkama i uređajima za sprječavanje povraćaja mirisa iz kanalizacije. Za skladištenje sredstava za higijenu potrebnih za održavanje higijene pijace, postoji posebna prostorija. Za potrebe odvoženje otpada predviđen je zaseban ulaz.


Pijačni Barometar
Zelena Pijaca
Zelena Pijaca
Zelena Pijaca
Zelena Pijaca
Zelena Pijaca
Zelena Pijaca
Zelena Pijaca
Zelena Pijaca
Zelena Pijaca
Zelena Pijaca
Zelena Pijaca
Zelena Pijaca

Pošalji komentarSidebar Menu