O nama

Bar Market

Bar Market obuhvata 4.500m² prostora za kupovinu i zabavu sa preko dvadeset prodajnih objekata različitog tipa. Izgrađen po uzoru na najpoznatije objekte slične namjene u svijetu i svojim sadržajem ispunjava sve potrebe savremenog tržišta i poslovanja. Na prizemlju Bar Marketa, smješten je savremeni pijačni prostor usklađen sa međunarodno propisanim HACCP standardima zdrave hrane. Bar Market je pijaca 21. vijeka, i ujedno prva pijaca sa HACCP standardom u Crnoj Gori!

Naša misija su standardi odličnosti i kvaliteta koji će važiti za sve trgovce hranom. Bar Market je mjesto na kojem vam se nude i loklani i globalni proizvodi. Posvećeni smo poboljšanju kvaliteta ishrane, rada i života kao i otvaranju novih mogućnosti za opštinu Bar. Naše poslovanje uskladili smo s priznatim nacionalnim i međunarodnim standardima, implementirajući standarde kvaliteta prema HACCP sistemu - koji je priznat kao međunarodni standard za proizvodnju bezbjedne hrane, a obuhvata niz postupaka za kontrolu procesa i osjetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, sa krajnjim ciljem da potrošač koristi namirnice u stanju i na način koji će biti bezbjedan za njegovo zdravlje. Poslujemo u skladu sa dobrom međunarodnom praksom, ispunjavajući sve zakonske propise o hrani, osiguravamo najviše standarde u poslovanju s hranom i nastojimo da se tradicionalni proizvodi ovog kraja mogu sigurno prodavati na našoj pijaci.

Trgovačka djelatnost Bar Marketa odvija se kroz mnogobrojne pijačne standove, kao i lokale, boksove i kioske, koji se nalaze van Zelene pijace i predstavljaju izdvojeni sektor za prodaju mesa i mesnih prerađevina, mlijeka i mliječnih proizvoda, ribe i ribljih prerađevina, jaja i hljeba u kojem se nalazi oprema renomiranih italjanskih i njemačkih proizvođača. Roba široke potrošnje smještena je na spratu Bar Marketa.

Osnovni zadatak Bar Marketa je organizacija bezbjedne prodaje namirnica poljoprivredno prehrambenog porijekla, na zadovoljstvo naših sugrađana i ugostitelja. Svaki lokal ima zaseban izlaz za osoblje i posjetioce. Subjekti koji posluju s hranom obavezni su da uspostave sistem za osiguranje bezbjednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i u skladu sa HACCP standardom. HACCP predstavlja integrisani sistem kontrole bezbjednosti hrane u svim fazama procesa proizvodnje i distribucije hrane. Zasniva se na preventivnom pristupu, što doprinosi smanjenju rizika po zdravlje stanovništva. U svim segmentima našeg poslovanja nastojimo da zadržimo visok stepen kvaliteta usluga, za dobrobit lokalne zajednice u kojoj poslujemo.

Objekat je izgrađen i opremljen prema standardima za protivpožarnu zaštitu i signalizaciju, kao i video nadzorom i telekomunikacijonim instalacijama. Opremljen je savremenim sistemom klimatizacije i ventilacije. Posebna pažnja pridaje se prikupljanju, recikliranju i zbrinjavanju biološkog i ambalažnog otpada. Bar Market raspolaže i jednim teretnim liftom koji će robu prebacivati iz magacina na pijačni plato. Pored teretnog, Bar Market je opremljen i jednim putničkim liftom i pokretnim stepenicama.

Pijaca
Overly

Pijaca raspolaže sa 100 novih savremenih pijačnih tezgi, na zatvorenom prostoru, koje ...

Mlijecni proizvodi
Overly

Ovaj objekat je predviđen za prodaju svih vrsta mliječnih proizvoda. Opremanje prostorije je ...

Mesara
Overly

Mesara služi za distribuciju svježeg mesa, prerađevina od mesa i suhomesnatih proizvoda ...

Prodavnica jaja
Overly

Objekat je predviđen samo za prodaju jaja, jer standard bezbjednosti hrane zabranjuje prodaju jaja na ...

Ribara
Overly

Ribara služi za prodaju svježe ribe i plodova mora. Ribare je opremljena rashladnim izložbenim ...

Riblja pijaca
Overly

U cjelokupnom procesu distribucije ribe predviđen je i pijačni dio za prodaju svježe ribe i plodova ...

Tržni centar
Overly

Na spratu objekta, zamišljen je savremeni koncept tržni centra od 1 570 m2 poslovnog prostora ...

Outdoor
Overly

Isped objekta Bar Market nalazi se namjenski Plato prilagođen za održavanje gradskih ...

Sidebar Menu